På H15 AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag, med låga U-värden

På H15 AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag, med låga U-värden.

Kontakt

MARKSKRUV

H15 produkter

MARKSKRUV

Att bygga med markskruv ersätter betongplinten till trädäck, altaner, staket, bryggor med mera. Markskruv är ett kostnads- och tidseffektivt alternativ, som också tål en tung belastning (1,2 ton).