På H15 AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag, med låga U-värden

På H15 AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag, med låga U-värden.

Kontakt

PERGOLA

H15 produkter

ALUMINIUMPERGOLA MED ÖPPNINGSBART TAK

En aluminiumpergola med öppningsbart tak ger ett öppet flexibelt grönt rum, nära naturen men i skydd för dess påfrestningar. En riktig lyxprodukt!