På H15 AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag, med låga U-värden

På H15 AB tillverkar och bygger vi väggar, moduler och mellanbjälklag, med låga U-värden.

Kontakt

Montage av Prefab

Vi utför montage av prefabricerade väggelement, mellanbjälkslag och takstolar
H15 tjänster

Montage av Prefab

Vi utför montage av prefabricerade väggelement, mellanbjälkslag och takstolar. Vi utför även montage av ytong väggelement.

Kontakta oss
Vi kan nu erbjuda en färdig kapad stomme, för effektivare byggprocess Vi tillverkar kundanpassade kassetter till mellanbjälkslag av trä, limträ, masonit balkar men även hybridbalken Posi-Joist Varje stomme levereras med ritningar för väggen samt montageplan. Fickfräsningar finns för varje regel i syll, lejd och stående reglar och allt är markerat för att direkt kunna påbörja arbetet Det är möjligt att beställa stomme med PEFC anspråk för att tillverka byggnader med miljöcertifieringar